top of page
  • Foto van schrijverMarije

Hoogsensitief – Van de zintuigen tot de ziel

Bijgewerkt op: 25 jul. 2023


Hoog sensitiviteit is een hot topic!

Ik lees er veel over.

Wellicht is het een tijdsgeest en is er nu meer aandacht voor.


Ik kom zelf steeds vaker mensen tegen die Hoogsensitief zijn, of denken dat te zijn en er wordt veel meer geschreven en bekend over de toename van het aantal extra sensitieve, en empathische kinderen dat geboren wordt (Nieuwetijdskinderen).


Veel mensen en kinderen worden sensitiever, ontwikkelen hun intuïtie, leren tevens dat voelen en kwetsbaar zijn iets heel moois kan zijn, het is een deugd!


Gevoeligheid is een echte kracht.

De kracht van gevoeligheid ligt hem vooral in het kunnen, willen en durven uiten van emoties. Het uiten en laten zien van kwetsbaarheid, wat raakt je.

Het leven met gevoel en vooral ook het volgen van je gevoel.

Vanuit gevoel kun je ook beter verbinding leggen met de ander.


Dit in combinatie met een gevoeliger zenuwstelsel en een andere prikkelverwerking in de hersenen zijn al kenmerken van Hoog sensitiviteit. Een gevoelig of zelfs getraumatiseerd persoon is echter niet altijd Hoog sensitief.


Daarover gaat deze blog, waarbinnen ik Hoog sensitiviteit (ook wel HSP) bekijk op de 5 Holistische niveaus.

Verder bespreek ik de spirituele en intuïtieve HSP wat uitgebreider, want dit is mijn eigen blauwdruk.


Zintuigen, zenuwstelsel en hersenen

Een HSP heeft een verhoogde zintuigelijke gevoeligheid en de verwerking van deze prikkels in de hersenen werkt anders.

Dit is echter een stukje ‘’techniek’’.

Een HSP heeft veel meer eigenschappen die er in de totaliteit voor zorgen dat gevoeligheid wordt verscherpt of juist goed benut.

Intuïtie

Veel hoog sensitieven staan tevens bekend om de aanwezigheid van een sterke intuïtie.

Intuïtie is ook een zintuig (6e), en aangezien HSP scherpe zintuigen hebben is deze eigenschap een belangrijke extra dimensie.


''HSP-ers hebben een sterke wens om vanuit het hart te leven''


HSP-ers hebben een sterke wens om vanuit het hart te leven, dit komt tot uiting in hun liefde voor de natuur, mensen en dieren. Zij willen dit vaker ook tot uiting doen komen in hun beroepsleven.


Ik ontmoet steeds meer HSP die vanuit hun intuïtie en ziel leven of willen leren leven.

Zodra de samenwerking tussen de persoonlijkheid en de ziel optimaal is, wordt er veelal geleefd en gehandeld vanuit het innerlijk weten dat vervolgens toegang geeft tot het Hoger Zelf. Er ontstaat ware stroming en passie in het leven.

Het hoger zelf is het wijze gedeelte van de ziel dat tevens verbonden is met de bron, de kosmos, het universele weten en tevens jouw eigen universele weten.

Daarmee bedoel ik, jouw zielsdatabase, de database van waaruit jij kan putten, dat zijn dus al jouw levens, dus jouw zielsbewustzijn.


Indien een HSP een goed contact heeft weten te realiseren door de jaren heen met het Hoger Zelf, het innerlijk weten of intuïtie, kunnen zij niet alleen het pad van het hart en de ziel volgen, wat zeer gelukkig maakt maar bijvoorbeeld ook uitstekende therapeuten, regressie therapeuten of reïncarnatie therapeuten worden.

Dat kan bijvoorbeeld ook gelden voor kunstenaars, creatieve ontwerpers, marketeers en mensen die actief werken met hun creativiteit en intuïtie.

Natuurlijk ook breder, maar juist hoog sensitieven die deze samenwerking geleerd hebben en op deze manier met hun ziel samenwerken, zijn eigenaar van hun mooie eigenschap en benutten deze ten volle.

Het geeft daarnaast diepe richting aan hun leven en inzet van hun intelligente intuïtie.


Energetisch

Juist omdat de verwerking van prikkels anders werkt bij een HSP in combinatie met verhoogde gevoeligheid, heeft een HSP een andere energie huishouding.

Omdat ze sneller moe kunnen zijn of emotioneel, door overprikkeling, kan dit van invloed zijn op hun functioneren en hoe zij omgaan met de wereld.

Vooral als er nog sprake is van ‘’over-gevoeligheid’’, omdat trauma’s en thema’s van de HSP nog niet voldoende zijn opgeruimd, kan dit de HSP beïnvloeden.

Daarbij kan nog worden vermeld dat HSP-ers vaker rust zoekend zijn, dus meer balans zoeken.


Hoog sensitiviteit wordt holistisch gezien vooral gekenmerkt door:

Fysiek

*Een gevoeliger zenuwstelsel

*Een andere prikkelverwerking, het informatie verwerkingsfilter in de hersenen mist

*Gevoelig voor cafeïne, alcohol, honger of bepaalde voeding (zijn vaker vegetarisch)

*Ervaart eerder pijn of trauma prikkels in het lichaam

*Ervaart fysieke sensaties zoals hitte of kou sterker

*Kunnen moeite hebben met motoriek, beweging is helpend


Mentaal & Emotioneel

*Stressgevoeliger

*Kunnen minder goed tegen druk die van buitenaf wordt opgelegd

*Sterk associatief vermogen, leggen snel verbanden

*Authentiek, origineel en creatief, standaard taken zijn lastiger

*Voelt emoties sterker & sneller, ook van de ander

*Groot rechtsvaardigheidsgevoel

*Rijke belevingswereld


Energetisch

*Een open(er) energieveld

*Zoeken meer rust en afzondering

*Ontspanning, meditatie en yoga helpt (rust, orde, ruimte)

*Door gevoelige snaren eerder en dieper geraakt

*Energie beheer wordt sterk beïnvloed door omgeving/ prikkels

*Energiebeheer verdient meer aandacht, want is door prikkelgevoeligheid complexer


Spiritueel/ ziels niveau

*Veelal een sterke intuïtie

*(Ver)groot bewustzijn

*Verlangen naar zingeving

*Willen leven vanuit het hart en hebben een groot hart

*Kunnen echt genieten van kleine dingen

*Harmonie zoekend

*Zijn wijs


Hoogsensitief, Hooggevoelig & Overgevoelig


Ondanks dat beide termen door elkaar worden gebruikt zit er wat mij betreft een verschil in de lading van de termen.

Iemand die ‘hooggevoelig’’ (ondanks dat de term voor HSP gebruikt wordt) of ‘’zeer gevoelig’’ of mogelijk zelfs ‘’overgevoelig’’ is kan veel vaker nog te maken hebben met mentale of emotionele ballast.

Zolang er nog overlevings mechanismen, overtuigingen of trauma’s zijn, versterkt dit veelal iemands gevoeligheid. Iemand wordt dan eerder sentimenteel.

Dat wil dus zeggen dat iemand die heel gevoelig is, niet altijd hoog sensitief hoeft te zijn.


''Iemand die heel gevoelig is, hoeft dus niet altijd hoog sensitief te zijn''


Aan de andere kant kunnen thema’s en trauma’s door het leven ontstaan waardoor een individu uit zijn kracht wordt geslagen, en extra gevoeligheid of hooggevoeligheid kan ontwikkelen.


Thema’s, trauma’s en blokkades die aan het licht komen, gezien worden, gevoeld en uitgewerkt zorgen voor een betere aarding en gezondheid van het individu. Het individu komt tot bloei, er ontstaat ruimte en stroming.

De gevoeligheid die dan overblijft kan als een kracht worden gezien.

Er hoeft dan echter nog steeds geen sprake te zijn van een andere prikkel verwerking, gevoeliger zenuwstelsel of informatieverwerking.

Die laatste zijn kenmerken van hoogsensitiviteit.


Het is verder niet heel relevant waar en in welke categorie iemand thuishoort, ook al is hier geregeld verwarring over. Ook bij cliënten die mijn praktijk bezoeken.

Soms zijn mensen gewoon ‘’gevoeliger’’ of hebben ze nog werk te doen.

Ze zijn bijvoorbeeld sterk beïnvloed door de media omdat er veel aandacht wordt gegeven aan het begrip “hoogsensitief’’. Zeker de laatste jaren. Voor mensen wordt het kennelijk daardoor een makkelijker begrip om zichzelf mee te identificeren.

Ten onrechte soms.


Tegen welke thema’s kan een HSP aanlopen?


*Grenzen leren en welke mensen en omgevingen goed zijn


*HSP wordt soms ten onrechte geclassificeerd als iemand met mentale problemen. Een HSP kan zich zeker druk in zijn hoofd voelen maar dit is veelal het gevolg van opgeslagen zintuigelijke prikkels (zenuwstelsel) in de vorm van spanningen in het hoofd en het lichaam en mede door een slechte aarding.


*Gezond leven, goed aarden, eten, slaap, structuur en ritme maar ook stress afbouwen zijn belangrijk voor een HSP.


*Leren ontwikkelen van intuïtieve vermogens en daarmee contact met de ziel en hoger zelf, zingeving en levensdoel ontdekken.


Hoog sensitiviteit wordt soms verward met ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) en ADD (Attention Deficit Disorder).

Iemand met ADHD is druk en snel afgeleid en iemand met ADD heeft eerder een gebrek aan aandacht en concentratie. Op deze indicaties kan worden getest bij een psychologisch expertisecentrum.


Jij mooie sensitieve vlinder, sla je vleugels uit en verras de wereld met jouw uniciteit.


143 weergaven0 opmerkingen

Komentarze


bottom of page