top of page

Intuïtieve ontwikkeling Master

veer

''Intuïtie verbind je met je zielen-pad, je purpose, je doel hier op aarde’’

 

Binnen onze mensvorm zijn we geregeld op zoek naar richting. We verlangen duidelijkheid en houvast. Wanneer je vanuit je ziel leeft, zul je merken dat richting, en altijd duidelijkheid willen hebben minder relevant wordt, want je ziel brengt je richting.

 

Het uitgangspunt hierbinnen is dat alles in je leven voorbijkomt op het juiste moment. De zaken die voor jou belangrijk voelen, waar je in je hart contact mee kunt maken, dat wat je ten diepste wenst, komt voorbij, soms in een andere vorm dan je initieel verwacht had.

 

Voordat je dit mensenleven instapte, heb je samen met je gidsen, begeleiders een soort rode draad van je leven opgesteld, thema’s, onderwerpen die je wil leren en die voorbijkomen, in de vorm van mensen en situaties om jou te helpen.

 

Binnen het ziel-zijn heb je geleerd hierop te vertrouwen en leef je grotendeels binnen deze overgave. Door goed in contact te staan met je intuïtie, kun je ervaren, binnen momenten die zich aandienen, wat voor jou de juiste richting is, en die afslag neem je.

 

Deuren die dichtgaan, ontslagen, relatiebreuken, zaken die voor jou worden besloten, zijn tevens ‘’help’’ en ‘’leer’’ momenten, het is eenvoudigweg niet de juiste richting of persoon meer voor jou. Het leven helpt je, door een beëindiging. Zo kan er een nieuw pad ontstaan en zich een nieuwe deur gaan openen.

 

Tijd is een ingewikkeld begrip in onze maatschappij en binnen onze mens vorm. Geduld voor een bepaalde ontwikkeling, loslaten en minder uren op een dag maken blijken uitdagend. Toch zijn ze nodig om vanuit het belichaamde ervaren, weten en voelen te kunnen afstemmen en handelen.

 

Deze 3e training leert je nog meer in contact te staan met het hogere, je hoger zelf, je gidsen en de bron. Het uitgangspunt is dat jij een energetisch wezen bent en als een antenne op een frequentie staat afgestemd op het geheel. Op jouw intuïtieve zielsfrequentie, trek je de juiste mensen en situaties aan.

 

Daarbinnen maak je je aardse keuzes, maar door afgestemd te zijn, gaan deze meer vanzelf.

In deze training leer je inzicht te creëren in een zielen thema, wat de astrologische noordknoop is, en hoe je nog intensiever kunt samenwerken met je ziel, je gidsen en met je dromen.

 

Level 3- Intuïtieve ontwikkeling Master

  • Het zielen pad en de noordknoop

  • Werken met je ziel en de akasha (je zielsbibliotheek)

  • Dromen en droom vragen leren stellen

  • Werken met je hoger zelf en je gidsen

  • Creëren, beslissen en werken vanuit je wezen essentie

  • Pendelen en biotensor

 

Training van 1 dag, te Amersfoort, kosten 175 euro incl. koffie/ thee, lekkers en een syllabus

bottom of page