top of page
Psychische Stenen
Brug in the Woods

Hypnotherapie

Hypnotherapie combineert hypnose met therapie. Middels een diepe ontspanning krijg je weer contact met diepere lagen in jezelf waarbinnen ervaringen liggen opgeslagen die kunnen worden herbeleefd en geheeld. 

Wat is Hypnotherapie

Hypnotherapie is een vorm van therapie waarbij een diepe ontspanning (trance) wordt ingezet om contact te maken met jouw ‘’onbewuste’’.

Dit ‘’onbewuste’’ is de verzamelnaam voor jouw herinneringen, ervaringen, conditioneringen, overtuigingen en trauma. Deze ervaringen, liggen in het onbewuste te slapen totdat deze door middel van een huidige situatie in je leven weer tot leven worden gebracht.

Het doel daarvan is herbeleving van de ervaring waardoor heling kan worden gevonden en daardoor transformatie.

 

Hypnose en psychotherapie

Hypnotherapie combineert hypnose en psychotherapie.

Hypnose is niets anders dan een veranderde staat van bewustzijn, een staat waarin je meer ontspannen bent, je omgeving meer kunt loslaten, de aandacht op jezelf kunt richten en derhalve beter contact kunt maken met dit ‘’onbewuste’’.

Het is in feite een meditatieve staat, zoals je die zelf wellicht al eens hebt ervaren.

De therapeut kan helpen bij de ontdekkingstocht naar het onbewuste door jou als client te helpen ontspannen. De fase van het actieve denken wordt hierbij uitgeschakeld.

Jouw onbewuste laat jou beelden zien om de situatie of het trauma dat gezien wil worden en geheeld, naar de oppervlakte te brengen om te helen.

Het uitgangspunt is dat je altijd precies de juiste hoeveelheid informatie te zien krijgt vanuit jouw onbewuste. Je krijgt precies datgene waar jij aan toe bent, wat past binnen het proces dat je op dat moment doorloopt en waarbinnen je je dus volledig veilig kunt voelen.

 

Kenmerken Hypnotherapie

Ieder mens heeft andere kenmerken en mogelijkheden en juist daarom is Hypnotherapie effectief, want jouw onbewuste bepaalt zelf binnen welke optimale ontspanning een ervaring zich kan of wil onthullen. Jij houdt dus als client altijd volledig de regie.

Een ander kenmerk van Hypnotherapie is dat het lichaam ook wordt betrokken in deze vorm van therapie. Het is een mind – body therapie.

Heling en transformatie vindt ook binnen deze niveaus plaats.

Soms wordt gewerkt met een klacht vanuit het lichaam, waarmee kan worden gestuurd op een ervaring in het verleden. Ook kan bijvoorbeeld pijnverandering als methodiek worden ingezet om vanuit hypnose de pijn in het lichaam te transformeren.

 

Energetische hypnose of met taal

Hypnotherapie werkt met taal, ontspanningsoefeningen en ademwerk, waarmee een diepere ontspanning kan worden bereikt.

Vanuit mijn holistische visie en mijn achtergrond als reiki leraar en holistisch energetisch therapeut, kan ik ervoor kiezen om meer energetische ontspanningen voorafgaand aan de sessie in te zetten, om de hypnose in te leiden.

Sommige cliënten zijn gevoeliger voor energetisch werk, andere meer voor taal.

Mijn werkwijze stem ik dus af op de persoon in kwestie.

 

Hypnotherapie kan ik inzetten voor:

*Stressreductie en bij burn-out

*Pijnverandering

*Innerlijk kindwerk, traumawerk

*Angsten

*Rouw en loslaten

*Relatietherapie of systemisch werk

*Het uitwerken of opnieuw beleven van dromen

*Het uitwerken van vorige levens (reïncarnatie-therapie)

 

Beroepsvereniging NBVH - vergoeding voor consulten

Ik ben aspirant lid bij de Nederlandse beroepsvereniging voor Hypnotherapeuten (NBVH), omdat ik momenteel het 3e en laatste studiejaar van mijn opleiding tot Hypnotherapeut inga.

Per juni 2024, na mijn studie met goed gevolg te hebben afgerond, kom ik in aanmerking voor een vergoeding van mijn consulten vanuit de aanvullende zorgverzekering.

Via de NBVH ben ik verder verzekerd voor aansprakelijkheid en een klachtenregeling, en kan ik trainingen of bijscholingen volgen.

Uitleg over de methodieken die ik inzet kunt u vinden onder het kopje ‘’werkwijze/ methodieken’’.

Heb je een hulpvraag en wil je een consult boeken? Stuur me een email naar: marije.bewustleven@gmail.com 

bottom of page