top of page

Beroepsvereniging

NIBIG en NBVH

Ik ben aangesloten bij beroepsvereniging NIBIG, het Nederlands Instituut voor Belangenbehartiging v/d Integrale

Gezondheidszorg. Het NIBIG stimuleert de samenwerking tussen reguliere en complementaire zorg. Ik ben bij

NIBIG aangesloten voor een kwaliteitskeurmerk. 

Tevens ben ik als Hypnotherapeut aangesloten bij de Nederlandse beroepsvereniging voor Hypnotherapeuten. Vanaf juni 2024 word k daarbinnen ook vergoed door de zorgverzekeraars. 

Klachtenregeling

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van

de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook mijn praktijk voldoet aan deze eisen.

Graag leg ik kort uit wat dit betekent.

 

Klachten functionaris

Het kan voorkomen dat u als cliënt van mijn praktijk een klacht heeft over de geboden zorg. Mijn voorkeur gaat er naar uit dat u deze klacht rechtstreeks met mij bespreekt. Mocht u dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan bied ik u aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

 

Geschilleninstantie

Het staat u vrij – indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door u gewenste resultaat leidt – u te wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie waarbij ik ben aangesloten.

Met ingang van 1 juni 2022 is mijn praktijk bij een erkende geschilleninstantie aangesloten. De geschilleninstantie is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend. Meer informatie vindt u via de website van het NIBIG.

 

Contact

Wanneer u een klacht heeft, kunt u contact opnemen met het NIBIG via klachten@nibig.nl. Zij zullen u informeren over de mogelijkheden en eventuele verdere procedure.

 

Vereniging Reiki Cirkel

Ik ben aangesloten bij vereniging Reiki Cirkel, een vereniging voor Reiki Masters, leraren en therapeuten. Zij zorgen voor uniformiteit van cursus aanbod van Reiki masters en leraren in Nederland, organiseren contactdagen voor leden en beheren een netwerk. Via hen doe ik tevens bijscholingen. 

nibig-logo.png
bottom of page