top of page

Algemene Voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingen van Marije de Ruijter

Aansprakelijkheid & aanmelding

Aanmelden voor een behandelingstraject geschiedt na telefonische aanmelding; via whatss app en/ of het e-mail adres vermeld op de website. Met uw aanmelding verklaart u akkoord te gaan met de deelname aan een behandelingstraject of opleiding en dat dit geheel voor eigen risico is. Dit geldt voor een behandeling of wandeling (in de buitenlucht). Marije de Ruijter is van elke vorm van aansprakelijkheid uitgesloten. 

Ik doe er alles aan om uw veiligheid te waarborgen en hoewel de cursussen, workshops en behandelingen niet gevaarlijk zijn, kan overal iets gebeuren, ook buiten. U wordt ten allen tijden gevraagd voor uw eigen veiligheid zorg te dragen en eventuele medische zaken vooraf te melden.

 

Afspraken & annuleren

Afspraken dienen uiterlijk 24 uur vóór aanvang van de behandeling geannuleerd te worden. Cursussen dienen 48 uur van te voren geannuleerd te worden. Indien de cursus of behandeling reeds betaald is, kan deze worden verplaatst naar een ander moment. De annulering dient telefonisch en/of via email gedaan te worden met duidelijke vermelding van naam, de datum van de afspraak en het telefoonnummer. Bij het niet annuleren of bij annulering binnen de bovengenoemde termijn voor de afspraak wordt de gereserveerde tijd of cursus aan u in rekening gebracht.

 

Indien u ziek bent, kunt u kort voor de afspraak nog kosteloos annuleren, gaarne hiervoor even telefonisch contact te leggen.

 

Betaling

Per consult wordt een tarief gerekend van 75 euro per uur. Mochten we (in overleg) langer bezig zijn, wordt de extra tijd met afronding van 15 minuten extra daarbij in rekening gebracht.


Alle behandelingen die uitgevoerd worden dienen contant, via een betaalverzoek of middels factuur afgerekend te worden. Er geldt een betalingstermijn van 14 dagen.

Bij betalingsachterstand ben ik gerechtigd verdere behandeling op te schorten totdat u aan uw betalingsverplichting kunt voldoen.

Bij aanvang van de eerste behandeling of het eerste consult, wordt gevraagd om een contante betaling of betaalverzoek, die ter plekke moet worden voldaan.

Verdere vervolg behandelingen kunnen per factuur worden afgerekend.

Vergoeding zorgverzekeraars

Praktijk Marije de Ruijter is aangesloten bij beroepsvereniging NIBIG, waar ik ook een aansprakelijkheidsregeling en een klachtenregeling heb ondergebracht.

Consulten worden vanuit NIBIG niet vergoed voor mijn praktijk.

Gezondheid

Een holistisch consult en/ of een energetische reiki behandeling is geen vervanging voor een medische of psychologische behandeling, wel zijn het waardevolle aanvullingen. 

Holistische therapie valt onder de alternatieve geneeswijze en kijkt naar meer dan alleen het lichaam. Ik stel echter geen medische diagnoses. 

Voorafgaand aan het behandeltraject wordt u gevraagd een behandelovereenkomst en toestemmingsverklaring te tekenen waarmee u instemt met het traject en bepaalde gegevens verwerking. 

Raadpleeg, indien nodig, altijd zelf een arts bij langdurige lichamelijke of psychische klachten. Ik ga een inspanningsverplichting aan. Natuurlijk doe ik mijn best om het gewenste resultaat te bereiken.

Geheimhouding
Uw gegevens worden niet met derden gedeeld zonder uw toestemming.

bottom of page