top of page
dagdromen

Hoog 
sensitiviteit

Een ''high sensitive person'' heeft een verhoogde zintuiglijke gevoeligheid en de verwerking van zintuiglijke prikkels werkt anders. 

Hoogsensitiviteit kenmerken; Hooggevoeligheid kenmerken:zintuigen, zenuwstelsel en hersenen

Via de 5 zintuigen (zien, horen, voelen, proeven & ruiken) wordt informatie via het zenuwstelsel doorgegeven aan de hersenen. Het zenuwstelsel van de HSP (hoe prikkels worden doorgegeven) alswel hoe de hersenen van de HSP dit verwerken (informatieverwerkings filter) functioneert bij deze groep anders. Het filter voor informatieverwerking in de hersenen van HSP is afwezig. 

Daarmee krijgen zij veel sneller veel informatie binnen en kunnen ze dus eerder overbelast raken. 

Er is tevens aangetoond dat er meer activiteit in verschillende gebieden van de hersenen plaatsvindt zodra er iets wordt waargenomen.

HSP hebben meer hersenactiviteit in de centra voor aandacht en waarnemen, ze staan bijvoorbeeld bekend om uitstekend associatief vermogen en empathisch vermogen.


Intuïtie

Veel hoog sensitieven staan tevens bekend om de aanwezigheid van een sterke intuïtie. (6e zintuig) 

Er is een sterke toename van HSP die vanuit hun intuïtie en ziel leven.

Zodra de samenwerking tussen de persoonlijkheid en de ziel optimaal is, wordt er veelal geleefd en gehandeld vanuit het innerlijk weten dat vervolgens toegang geeft tot het Hoger Zelf. Er ontstaat ware stroming en passie in het leven.

 

Energetisch

Juist omdat de verwerking van prikkels anders gereguleerd is bij een HSP in combinatie met verhoogde gevoeligheid, heeft een HSP een andere energie huishouding. Omdat ze sneller moe kunnen zijn of emotioneel, bij overprikkeling, kan dit van invloed zijn op hun functioneren en hoe zij omgaan met de wereld. Vooral als er nog sprake is van ‘’over-gevoeligheid’’, omdat trauma’s en thema’s van de HSP nog niet voldoende zijn aangekeken, kan dit het systeem beïnvloeden.

 

Tegen welke thema’s kan een HSP aanlopen?

Voor een HSP is het heel belangrijk te leren welke omgevingen en mensen goed voor hem zijn, en hij moet grenzen leren stellen.

HSP wordt soms ten onrechte geclassificeerd als iemand met mentale problemen.

Een HSP kan zich zeker druk in zijn hoofd voelen maar dit is veelal het gevolg van opgeslagen zintuigelijke prikkels (zenuwstelsel) in de vorm van spanningen in het hoofd en het lichaam en mede door een slechte aarding.

Gezond leven, eten, slaap, structuur en ritme maar ook stress afbouwen zijn belangrijk voor een HSP.

 

Goed leren aarden, dus energetisch werk, het lichaam voelen, maar ook het lichaam bewonen, zijn ook erg belangrijk.

 

Wat regelmatig over het hoofd gezien wordt, is dat de zintuigelijke gevoeligheid vaak direct verband houdt met sterke intuïtieve vermogens als gevolg van verscherpte waarnemingen.

Wat een HSP-er enorm geschikt maakt voor gevoelszaken of creatieve zaken en/ of beroepen.

Dit laatste aspect kan van invloed zijn op werkomgevingen, baan keuzes en dus uiteindelijk zingevingsvraagstukken.

Hoog sensitiviteit wordt soms verward met ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) en ADD (Attention Deficit Disorder). Iemand met ADHD is druk en snel afgeleid en iemand met ADD heeft eerder een gebrek aan aandacht en concentratie. Op deze indicaties kan worden getest bij een psychologisch expertisecentrum.

 

Vermoed jij dat je hoogsensitief bent of heb je vragen over hoe je met je hoog sensitiviteit om kunt leren gaan? Tijdens een behandeling komen alle bovengenoemde aspecten aan bod.

Hier vindt je Hoogsensitiviteit kenmerken van de zintuigen tot de ziel (blog).

Heb je een hulpvraag en wil je samen kijken naar jouw Hoogsensitiviteit? Stuur me een email naar: marije.bewustleven@gmail.com 

bottom of page