top of page

Methodieken

Freedom concept_ Silhouette of bird flying and broken chains at autumn mountain sunset bac

Methodieken Hypnotherapie 

Ontspannings- en ademoefeningen, hartcoherentie, visualisaties en mindfulness

Visualisaties werken inzichtelijk en brengen ontspanning en vertrouwen. Als Hypnotherapeut werk ik hiermee, om mijn client te leren associëren met bepaalde plekken/ locaties of ervaringen. Het doel is het stimuleren van zintuigelijke ervaringen, wat zorgt dat jij als client beter kunt ontspannen en meer resultaat binnen de sessie kunt behalen en dus heling.

Met hartcoherentie vind je je eigen optimale ademhaling. Mindfulness helpt je je aandacht in het moment te richten.

 

Regressie innerlijk kindwerk en tijdlijn

Bij regressie-werk en tijdlijn-werk wordt teruggegaan naar eerdere momenten in het leven van de client, waar gebeurtenissen met traumatische lading hebben plaatsgevonden.

Dit kan voor of na de kindertijd zijn, soms binnen meerdere momenten. Binnen ieder moment kunnen ervaringen of inzichten worden opgedaan en bijbehorende emoties worden herbeleefd en geuit. Ook kunnen overtuigingen worden bekeken die toen zijn ontstaan.

Dat wat gemist is, kan alsnog worden aangereikt en ontvangen.

Dat maakt regressie binnen Hypnotherapie tot een krachtige, helende methodiek.

 

Reïncarnatie – vorige levens

Reïncarnatie heeft hetzelfde doel als regressiewerk, het dient om heling en inzicht te verkrijgen binnen oude ervaringen die worden herbeleefd.

Het uitgangspunt hierbij is dat de ziel meer levens heeft gehad. Gedurende deze levens zijn ervaringen opgedaan en wellicht ook trauma dat zich binnen het huidige leven weer kan gaan manifesteren als dit wordt aangeraakt door bv een ervaring in het huidige leven.

Een onverklaarbare pijn of klacht in het lichaam, kan ook duiden op een vorig leven.

Een client hoeft niet per se met een klacht te komen, om naar een vorig leven te kunnen teruggaan, soms brengt jouw onbewuste je daar vanzelf tijdens een regressie. Het moment van heling vindt dan daar plaats. Het is niet belangrijk of je gelooft in reïncarnatie of vorige levens. Tenslotte geeft jouw onbewuste je dat wat nodig is, middels een ervaring of metafoor. De heling die dit brengt is het doel. Daarom zijn resultaten die worden geboekt met reïncarnatie-therapie inmiddels evidence based.

 

Werken met overtuigingen

Overtuigingen zijn gedachten die jou als mens door de jaren heen hebben gevormd of die je bent gaan geloven. Ze bepalen wie je bent of je identiteit.

Overtuigingen kunnen belemmerend gaan werken, zeker als ze ongezond zijn. Met deze methodiek kunnen we deze gedachtes gaan onderzoeken en waarom ze je verdere groei belemmeren.

 

Pijnverandering

Pijnverandering is een visualiserende methodiek waarmee pijnreductie in het lichaam kan worden bewerkstelligd. Door met de intensiteit en structuur van de pijn te werken in het lichaam, kan deze worden getransformeerd. De pijn kan dan als het ware ‘’wegvloeien’’.

 

Werken met karakterdelen/ aspecten

Karakteraspecten of delen van een persoon kunnen een conflicterende werking hebben of onderlinge samenwerking bemoeilijken. Soms zijn ze ook storend voor de persoon.

Ik gebruik meerdere methodieken om inzicht te verkrijgen in deze aspecten, om deze vervolgens te leren samenwerken. Ofwel heling en transformatie te bewerkstelligen door het vinden van een nieuwe balans.

 

Werken met dromen

Dromen kunnen belangrijke inzichten of metaforen onthullen die met droomwerk kunnen worden uitgewerkt.

Dromen kunnen tevens worden herbeleefd of gevisualiseerd. De metafoor van de droom kan dan duidelijk zichtbaar worden.

 

Losmakingsmethodiek

In het leven raken we gehecht aan huizen, werk en relaties en soms is het tijd om weer afscheid te nemen, gewenst of ongewenst.

Een losmakingsmethodiek helpt bij deze losmaking en verwerking, het uiten van de pijn die daarmee samenhangt, en het herstellen van de verbindingen en eigen kracht.

Deze methodiek is tevens onderdeel van rouwverwerking.

 

Opstelling/ Sociaal Panorama

Ik pas systemisch werk toe om relaties uit te zoeken binnen het ouderlijk of huidig gezin. Dit kunnen ook andere omgevingen zijn, zoals werk/ collega’s of school.

Het doel is inzicht te creëren in deze relaties, rollen, wensen en conflicten.

Dat wat niet is geuit kan worden geuit, en dat wat niet is verkregen of verloren, hersteld.

Vaker pas ik systemisch werk toe alvorens met verdere hypnotherapie te starten, als er nog lading in een systeem ligt opgeslagen. Door dit uit te werken, kun jij als client vervolgens dieper met jezelf aan de slag gaan.

 

Desensitisatie bij angsten of trauma

Door herhaalde beleving kan de spanning worden verminderd die bij bepaald trauma of bepaalde angsten hoort. Ik werk nooit direct op de angst of het trauma maar altijd eromheen.

Methodieken Holistische therapie

EFT 

Deze techniek wordt veelal ingezet bij stress en angst reductie, of zwaardere emotionele ballast.

Emotional Freedom Technique, is een techniek waarmee Chinese wijsheid (meridianen) gecombineerd wordt met een meer Westerse Cognitieve techniek. Er wordt met kloppende bewegingen (tapping) aandacht gegeven aan meridiaan punten op hoofd en romp, terwijl er korte zinnetjes bij worden uitgesproken. Tijdens een sessie activeert de client daarmee een stress reactie, en geeft hij of zij vervolgens tegelijkertijd een rustgevend signaal aan het lichaam. Tevens wordt hiermee het brein opnieuw geprogrammeerd. 

Het systeem krijgt een reset.

Belemmerende overtuigingen kunnen hierbij worden omgezet naar helpende gedachten.

Reiki en energetische behandeling

Indien u een fysieke klacht heeft of pijn ervaart kan een Reiki behandeling al veel verlichting geven.

Reiki is verder een energetische manier om emotionele en mentale thematiek te behandelen in het lichaam. 

Het uitgangspunt hierbij is dat het lichaam de uitingsplek is van deze thematiek, en de chakra's representeren deze. 

Soms is een herhaling van een afspraak noodzakelijk. Mijn handen brengen de energie in uw lichaam, dus eventuele blokkades weer in beweging. Dat is het uitgangspunt.

Chakra-, edelstenen & kristallen

Chakra en edelstenen kunnen worden gebruikt bij het harmoniseren of activeren van een chakra.

Voor ieder chakra bestaat een bepaalde kleur en een frequentie die hoort bij het chakra. 

Bergkristallen hebben een zuiverende werking, waar rozenkwarts bijvoorbeeld harmoniseert en de doorstroming van hart en bloedvaten stimuleert.

bottom of page