top of page

Privacyverklaring

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik een dossier aanleg, daarnaast is dossiervorming een wettelijke plicht opgelegd door WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en aantekeningen over zaken die we besproken hebben tijdens het consult. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn.

 

Door kennis te hebben genomen van deze toestemmingsverklaring (onderdeel van de behandelovereenkomst) geef ik Praktijk Marije de Ruijter toestemming om deze gegevens over mij te verwerken. Het kan gaan om gegevens over mij die door Marije de Ruijter worden geregistreerd, gegevens die worden opgevraagd bij andere hulpverleners (nooit zonder uw expliciete toestemming) of gegevens over mij die door Marije de Ruijter worden verstrekt aan anderen (nooit zonder uw expliciete toestemming).

 

Uw persoonsgegevens worden dus niet zomaar opgevraagd nog gedeeld, daarvoor geeft u altijd eerst toestemming. Ik doe mijn uiterste best uw privacy te waarborgen. Ik heb als behandelend therapeut als enige toegang tot uw dossier, en een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 

De gegevens uit uw dossier kunnen ook gebruikt worden voor

*Om andere zorgverleners te informeren als de therapie is afgerond, bij verwijzing

*Voor het gebruik van waarneming, bij mijn afwezigheid

*Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing

*Voor het opstellen van de factuur of financiële administratie  

 

Bij andere redenen van gegevensverwerking zal ik eerst uw toestemming vragen.

U bent zich als client bewust dat het niet geven van toestemming invloed kan hebben op de behandeling van Marije de Ruijter. U bent verder gerechtigd toestemming altijd in te trekken.

 

De gegevens in het cliënten dossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst vereist wordt, 20 jaar bewaard.

 

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar (per juli 2024).

  • uw naam, adres en woonplaats

  • uw geboortedatum

  • de datum van de behandeling

  • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling hypnotherapie’, of 'psychosociaal consult’

  • de kosten van het consult

 

Contactgegevens

Wanneer u contact wilt opnemen met Praktijk Marije de Ruijter, kunt u mij als volgt bereiken:

Straatnaam en nummer:   Het Masker 206

Postcode en plaats:             3823 GX  Amersfoort  

Inschrijvingsnummer KvK 86480278 

Telefoonnummer:                 06 - 12538384

bottom of page