top of page

Privacyverklaring

Persoonsgegevens die ik verwerk
Praktijk Marije de Ruijter verwerkt persoonsgegevens over u omdat u gebruik maakt van mijn diensten. Als therapeut ga ik zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoons gegevens. Dit is vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. (sedert mei 2018)

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam

 • Adresgegevens

 • Geboortedatum

 • Geslacht

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Beroep

 • Gezondheidsgegevens

 

Ik verwerk precies die persoonsgegevens van u die het voor mij mogelijk maken om mijn werk als therapeut goed te kunnen uitoefenen. Onder andere uw geboortedatum en geslacht geven mij een beeld van uw persona en daarmee kan ik een goed gezondheidsadvies opstellen. Gezondheidsgegevens zijn bijzondere persoonsgegevens. Om deze te mogen

vastleggen en verwerken heb ik uw toestemming nodig. Bij aanvang van een intake en behandeling tekent u derhalve een

toestemmingsverklaring.

 

Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vraag ik om toestemming van de ouders of voogd.

Waarom ik gegevens nodig heb

Marije de Ruijter verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen als dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren

 • U te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten

 • Het afhandelen van uw betaling

 • Verzenden van een nieuwsbrief

 • Met betrekking tot gezondheidsgegevens een goed behandelplan op te kunnen stellen

 • Dossiervorming

 • Indien wenselijk een waarnemend therapeut in te schakelen

Hoe lang ik gegevens bewaar
Marije de Ruijter zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ik hanteer een bewaartermijn van maximaal 7 jaar, dit is de wettelijke termijn voor administratieve dossierbewaarplicht van de belastingdienst. 

Delen met anderen

Marije de Ruijter deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van mij gegevens verwerken, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Marije de Ruijter blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar: marije.bewustleven@gmail.com  Ik zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Marije de Ruijter neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

 

Contactgegevens

Wanneer u contact wilt opnemen met Praktijk Marije de Ruijter, kunt u mij als volgt bereiken:

Straatnaam en nummer:   Het Masker 206

Postcode en plaats:             3823 GX  Amersfoort  

Inschrijvingsnummer KvK 86480278 

Telefoonnummer:                 06 - 12538384

bottom of page