top of page
  • Foto van schrijverMarije

Het belang van helende betrokkenheid & feedback voor de therapeutische praktijk

Bijgewerkt op: 26 jul. 2023

Graag wil ik bij collega’s (therapeuten/ coaches) het boek van Duncan Barry, psycholoog/ therapeut en auteur, ‘’het geheim van de betere therapeut’’ onder de aandacht brengen.


Het boek schetst het belang van helende betrokkenheid binnen de therapeutische praktijk; welke eigenschappen hieronder vallen en hoe je jezelf als therapeut binnen deze eigenschappen kunt ontwikkelen. Duncan laat het belang zien van feedback vragen, om niet alleen de voortgang van je client te onderzoeken, maar ook wat jouw client vindt van jouw optreden als therapeut daarbinnen. Daarvoor heeft hij tools ontwikkeld om dit meetbaar te maken, zoals eenvoudige feedbackformulieren. Ik ben deze gaan inzetten voor mijn praktijk en blijkt effectief.Therapeutische houding – Helende betrokkenheid

Duncan wil met dit boek kennis & inzicht ontwikkelen bij de therapeut over diens impact op cliënten vooral door een goede therapeutische houding (aan te leren). Deze therapeutische houding en effecten daarvan op de sessie worden in het boek meetbaar gemaakt en blijken van onschatbare waarde op het succes, de duurzaamheid en voortgang van de sessies.


Deze therapeutische houding, die hij omschrijft als ‘’helende betrokkenheid’’ blijkt belangrijker voor het succes en voortgang van de therapeutische praktijk meer dan de ervaring van de therapeut of de gekozen methodiek. Alleen al het begrijpen van dit gegeven, vond ik zelf enorme winst.


Onder ‘’helende betrokkenheid’’ wordt onder meer verstaan: persoonlijk betrokken, authentiek zijn, aan de basis empathisch zijn, uitluisteren, ruimte geven, effectief zijn, accepterend, vriendelijk, toegewijd, intuïtief, gestructureerd, warm, alternatieven zoekend, vertrouwen schenkend, perspectief biedend, collega’s raadplegend en inspirerend.


Feedbackformulieren

Bovengenoemde factoren worden meetbaar gemaakt in een formulier voor en na de sessie.

Het ORS en SRS-formulier.


De ORS, stelt de client voorafgaand aan iedere sessie 4 vragen die betrekking hebben op hoe het met de client gaat. Hier kun je dus per sessie voortgang mee toetsen.


De SRS, die je geeft na iedere sessie (ook 4 vragen), toets hoe de client jou als therapeut heeft ervaren. Hiermee kun je dus als therapeut inzichtelijk maken hoe de client jouw aansluiting heeft ervaren.


Cijfers

Uit onderzoek is gebleken dat mensen die gedurende hun leven weleens een therapeut bezoeken over het algemeen beter af zijn, dan mensen die nooit een therapeut bezoeken. (Ongeveer 20% bezoekt een therapeut)


Echter, 50% van deze mensen haakt voortijdig af in een behandeltraject, wat een behoorlijk cijfer is.


Dit ‘’voortijdig’’ afbreken heeft uiteraard niet altijd met het handelen van de therapeut te maken, echter het gedeelte dat de therapeut kan beïnvloeden middels bijvoorbeeld feedback is ongeveer 15- 20%. Dat is een klein percentage, echter afgezet naar een drukkere praktijk wellicht niet.


Mijn eigen praktijk

Ik ben in januari gestart met deze formulieren binnen mijn praktijk en laat ze invullen door zowel cliënten die trajecten bij mij doen (minimaal 4 of 5 sessies) als losse sessies en behandelingen indien opportuun. De resultaten zijn zeer interessant!


Als voorbeeld geef ik 2 cliënten, waarvan er eentje duidelijk vooruitgang liet zien, en ook enthousiast was over mijn aanpak, terwijl ik daar zelf nog over twijfelde, het was een client die nogal cognitief was en moeilijk in rust kon zakken en toch veel baat bleek te hebben bij (Hypno)therapie.


Zelf heb ik als therapeut inzicht gekregen in mijn handelen, niet alleen wat goed ging, maar bv ook dat ik mijn stem soms nog meer mocht variëren en dat is bij (Hypno)therapie nou eenmaal heel erg belangrijk.

Interessant dus.


De beide formulieren zijn makkelijk via internet te vinden, als je vragen hebt, stuur me een PB.

86 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comentários


bottom of page