top of page
  • Foto van schrijverMarije

Bewustzijnsontwikkeling; een belangrijk anker in deze tijd

Bijgewerkt op: 26 jul. 2023

De wereld is in beweging.

Bewustzijn en jouw staat van bewustzijn kunnen momenteel een belangrijk anker zijn.

Een anker om niet verdwaald te raken, alle informatie die op ons afkomt, en jouw eigen zuivere waarheid te blijven volgen.

In jouw veld van bewustzijn ligt jouw wijsheid, inzicht en kennis.

Jij kunt daarbinnen zelf bepalen wat goed voor jou is, je verder ontwikkelen en dicht bij jezelf blijven.


In mijn eerdere blog ''bewustzijn; de lagen van ons bewustzijn ontrafeld'' heb ik een beschrijving gegeven van de verschillende lagen van bewustzijn en hoe je deze kunt ervaren en ontwikkelen.

Ook heb ik hierin uitgelegd waarom je dit zou willen en juist nu in deze tijd.


In deze blog geef ik een verdere beschrijving van het collectieve bewustzijn en hoe dit nu aan het veranderen is. Waarbinnen een shift tussen verschillende niveaus van bewustzijn momenteel gaande is. Dit niveau heet een dimensie. Ik beschrijf tevens hoe je deze dimensie kunt ervaren.
Wat is een dimensie?

Een dimensie is een bepaalde staat van jouw bewustzijn op een bepaalde energetische trillingsfrequentie, hoe meer je je ontwikkeld en groeit, hoe hoger de dimensie die je kunt ervaren.

Je hebt toegang tot een groter of hoger bewustzijn, met meer mogelijkheden zoals:

sterkere intuïtie, synchroniteit, zijns-energie, onthechting, autonomie, universele liefde en vrijheid.


In de (quantum) psychologie spreekt men van een bewustzijnsveld, in de zielenwereld heet het een dimensie.

Momenteel ervaren veel mensen een bewustzijns sprong, een groei naar een hoger bewustzijn. Het is een kenmerk van deze tijd en een mogelijkheid voor de mensheid om te groeien.

Hieronder schets ik deze tijdlijn.


''Van Vissentijdperk naar Watermantijdperk''


We gaan momenteel door een belangrijke fase in de wereldgeschiedenis, zoals die er vaker zijn geweest.

Noem het een tijdsgeest of een tijdperk.

Een periode waarin wij onszelf als mens opnieuw mogen gaan uitvinden en daarmee verandert de wereld mee.


We komen uit het Vissen tijdperk (iedere 2000 jaar), waarin welvaart, industrialisering en uitvindingen ons veel hebben gebracht.

Door de snelle toename van internationale handel en slimme technologie is echter de planeet en haar natuur onder druk komen te staan. Grondstoffen en veel natuurgebieden zijn uitgeput. Mensen lijken soms meer op technologie te vertrouwen, dan op zichzelf en de natuur.

Verder zijn top down besturing, status, macht en ego belangrijke kenmerken geworden van de huidige wereld.

Dit tijdperk wordt derhalve het ‘’ego-bewustzijn’’ tijdperk genoemd.

Door grote en snelle ontwikkelingen zijn veel mensen het contact met zichzelf kwijtgeraakt, hard werken en geld verdienen is een norm geworden, en systemen en structuren bepalen ons.


We zijn inmiddels in het Waterman tijdperk aangekomen, waarin we meer moeten gaan zorgen voor onszelf en de aarde.

Hier staat liefde, zorgen voor elkaar, leven bij de natuur en daarnaast ‘’zelf’’ bestuur voorop. Veel mensen willen niet meer geregisseerd worden maar kiezen liever voor eigen regie en eigen wijsheid.

Lokale en vrije initiatieven zijn al aan het ontstaan naast alternatieve voedsel systemen en woonvormen.


Veel mensen worden momenteel wakker, ze doorzien de huidige systemen en realiseren zich dat de huidige situatie ze onzeker maakt.

Veel mensen gaan hard met zichzelf aan de slag, met het opruimen van eigen angsten, patronen en overtuigingen.

Wakker bewustzijn houdt in dat je het grote plaatje ziet, je ziet de realiteit achter de realiteit, het besef dat je een mens bent met een ziel en een lichaam en dat jij hard aan jezelf werkt en hebt gewerkt om je (weer) heel en compleet te voelen, zoals je altijd al was.

Dit wakker worden kun je gedeeltelijk stimuleren met zelfwerk en onderzoek maar is vooral een proces van de ziel, dus een ziel kiest er uiteindelijk voor om te ontwaken.

Vandaag, morgen of later.

Een ziel kiest voorafgaand aan incarnatie voor een bepaald zielen pad, hierbinnen ligt de keuze voor ontwaken mogelijk al bepaald. De verdere ontwikkeling doe jij zelf.

Het huidige tijdperk wordt derhalve het ‘’ziels’-bewuste tijdperk genoemd.

Het is heel belangrijk dat juist nu veel mensen gaan ontwaken, want het collectieve ontwaken zorgt nu juist voor die bewustzijns sprong waar mijn blog mee begon.

En met die sprong kunnen er veranderingen worden ingezet, naar die vrijere wereld.

De sprong naar een hoger bewustzijn van de ziel: de 5e dimensie.

Zodra veel mensen ontwaken, kan de aarde meegroeien en andersom.

De aarde gaat namelijk ook naar een andere frequentie.


Wat is 3D, 4D en 5D?

Dimensie is dus een benaming voor zielsbewustzijn.

In de 3e dimensie, ofwel in 3D, leven mensen vanuit Ego, die vaker de regie heeft.

Ego is eigenlijk niets anders dan een verzamelnaam voor jouw gekunstelde zelf. Alle beelden over jezelf, gedenkingen of gedragingen die niet jouw natuur zijn.

Ego leeft op angst, afscheiding en wantrouwen maar ook macht.

Het ego kan soms dienend zijn, bij streven naar: doelgerichtheid of juist overleving.

Indien het ego echter de overhand heeft en bepalend is, beleef je 3D.

Deze staat van bewustzijn hoort bij het Vissentijdperk.


In de 4e dimensie, ofwel in 4D, is er sprake van een overgangsperiode, een periode waarin oude systemen, werk of mensen niet meer goed voor je werken of bij je passen.

Je maakt een grote verandering door.

Je gaat meer vanuit jezelf leven.

Jouw eigen waarden en talenten.

Dit proces kan soms eenzaam zijn, of voor verwarring zorgen.


''In de 5e dimensie, ofwel in 5D, ben je ontwaakt en ga je verbanden zien''


In de 5e dimensie, ofwel in 5D, ben je ontwaakt en ga je verbanden zien. Je voelt dat je meer bent dan een ego. Je bent een holistisch wezen, met een lichaam, geest, ziel en gedachtes en overtuigingen.

Je bent goed in staat om deze niveaus te onderscheiden en ervaren.

Je bent beter in staat te vertrouwen, te accepteren en te ‘’zijn’’, waardoor je niet steeds de behoefte voelt om te blijven jagen of najagen.

Synchroniteit (gelijktijdige gebeurtenissen die samenkomen) is een onderdeel van je leven en intuïtie een belangrijke raadpleger.

Je ontdekt dat er meer is tussen hemel en aarde en dat jij daarvan onderdeel bent.

Het onder woorden kunnen brengen van dankbaarheid en tevredenheid, vormen een belangrijk deel van je bestaan.

Je vertrouwt vooral op jezelf en op de wijsheid van je hart.

Jij weet het beste wat goed voor je is.

Je zorgt goed voor jezelf.

Daarom heet deze staat ook wel de zielsbewuste staat.


Overigens zijn er nog veel meer dimensies dan alleen de 3e, 4e en 5e, maar de 5e is momenteel de belangrijkste voor onze groei.


Of je nu wel of niet gelooft in de ziel, of je wakker bent of niet, ik wil je uitnodigen ervoor open te staan.

Ons hoofd is geregeld de criticus, analyticus, een intellectuele scheidsrechter en daar gaat het nu juist vaker mis.

In ons hoofd ontstaan botsingen, vergelijkingen, oordelen, verschillen en verwijzingen.

Het hoofd wil daarnaast alles toetsen, zo van ‘’bewijs het maar’’, maar in het leven is niet alles te toetsen of bewijzen.

Dat is juist de kracht van zuiver bewustzijn als innerlijke raadpleger.


Het hart bestaat uit pure, hoge (liefdes)energie en binnen deze frequentie zijn alle wezens gelijk, met of zonder denkbeelden, waarden en normen of zelfs uiterlijkheden.

Het hart is het centrum van je bewustzijn en je intuïtie, dus je ziel.

Wanneer je leest met je hart, resoneert het of resoneert het niet.

Mocht het dan nog steeds niet resoneren, laat het gaan.


Lezen, leren en voelen met het hart is nu juist een van de kenmerken die nodig zijn om de bewustzijnsshift te kunnen maken.

Hieronder schets ik hoe je die groei zelf kunt aanwakkeren maar tevens hoe je zelf kunt ervaren dat je in die 5e dimensie verblijft, jouw veld van hoger bewustzijn.


Hoe bevorder je bewustzijnsontwikkeling

Groei in bewustzijn kun je realiseren door actief bezig te zijn met onderstaande

zaken:

-Meditatie

-Therapie

-Zelfwerk

-Studie en leren

Verder is het vooral ook een proces van de ziel, een proces van binnenuit.


Onderstaande ervaringen schetsen de 5e dimensie

*vanuit je hart leven, de dingen doen waar je echt intens blij van wordt

*vanuit vertrouwen leven en niet vanuit angst, tekort of controle

*geloven en weten dat alles een hoger doel heeft en je gesteund wordt (door het universum, de bron) *je bezit en materie minder belangrijk vindt

*je intuïtie leidend is in plaats van je ego of verstand

*verlangen naar rust en stilte en soms alleen zijn

*je groeit in je eigen tempo

*je je losgemaakt hebt van sommige (opgelegde) structuren of systemen

*je hebt vrede in jezelf en met anderen

*je je zielenplan leeft (inzicht hierin bijvoorbeeld via een erkende astroloog of reïncarnatie therapeut)


Ik kan jou helpen in met tips en tools om beter geaard te zijn in deze nieuwe frequentie en tevens je frequentie te verhogen.

Wees welkom!


45 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page